De Heidekruiers

De Heidekruiers vzw is een vrijwilligersorganisatie ter ondersteuning van personen met een handicap in Oost-Vlaanderen. Ze biedt organisaties van personen met een handicap hulpverlening en ondersteuning indien zij dit wensen. Deze hulpverlening kan vele vormen aannemen, zowel voor als achter de schermen:

  • Vervoer en begeleiding tijdens uitstappen, bij concerten en toneelvoorstellingen;
  • Hulp in de cafetaria;
  • Hulp bij feestjes;
  • Hulp tijdens grote evenementen, zoals de jaarlijkse BBQ en het winterfestival van VZW De Heide;
  • Hand- en spandiensten.

De Heidekruiers vzw is een vrijwilligersorganisatie wiens werking gebaseerd is op dialoog, gelijkwaardigheid en respect voor de diversiteit in de wereld; dit komt tot uiting tijdens onze ontmoetingen. De organisatie wordt gedragen door iedere vrijwilliger die zich engageert om bij te leren in functie van een kwaliteitsvolle hulpverlening.